Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-24 od godziny 11:00 do 12:00.