Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-24 od godziny 10:00 do 11:00.