Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-24 od godziny 09:00 do 10:00.