Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-24 od godziny 08:00 do 09:00.