Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-24 od godziny 06:00 do 07:00.