Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-24 od godziny 05:00 do 06:00.