Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-24 od godziny 01:00 do 02:00.