Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-24 od godziny 00:00 do 01:00.