Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-23 od godziny 21:00 do 22:00.