Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-23 od godziny 17:00 do 18:00.