Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-23 od godziny 15:00 do 16:00.