Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-23 od godziny 14:00 do 15:00.