Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-23 od godziny 10:00 do 11:00.