Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-23 od godziny 04:00 do 05:00.