Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-23 od godziny 02:00 do 03:00.