Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-23 od godziny 01:00 do 02:00.