Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-22 od godziny 18:00 do 19:00.