Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-22 od godziny 05:00 do 06:00.