Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-21 od godziny 21:00 do 22:00.