Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-21 od godziny 19:00 do 20:00.