Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-21 od godziny 15:00 do 16:00.