Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-21 od godziny 11:00 do 12:00.