Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-21 od godziny 06:00 do 07:00.