Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-21 od godziny 04:00 do 05:00.