Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-21 od godziny 03:00 do 04:00.