Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-20 od godziny 21:00 do 22:00.