Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-20 od godziny 19:00 do 20:00.