Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-20 od godziny 12:00 do 13:00.