Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-20 od godziny 04:00 do 05:00.