Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-20 od godziny 01:00 do 02:00.