Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-20 od godziny 00:00 do 01:00.