Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-19 od godziny 22:00 do 23:00.