Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-19 od godziny 08:00 do 09:00.