Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-19 od godziny 07:00 do 08:00.