Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-19 od godziny 06:00 do 07:00.