Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-18 od godziny 22:00 do 23:00.