Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-18 od godziny 16:00 do 17:00.