Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-18 od godziny 12:00 do 13:00.