Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-18 od godziny 11:00 do 12:00.