Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-18 od godziny 09:00 do 10:00.