Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-18 od godziny 05:00 do 06:00.