Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-18 od godziny 02:00 do 03:00.