Zapis na modlitwe
W dniu 2017-09-18 od godziny 00:00 do 01:00.