Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-12 od godziny 04:00 do 05:00.