Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-12 od godziny 00:00 do 01:00.