Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-11 od godziny 12:00 do 13:00.