Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-11 od godziny 07:00 do 08:00.