Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-11 od godziny 06:00 do 07:00.