Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-11 od godziny 05:00 do 06:00.