Zapis na modlitwe
W dniu 2020-12-11 od godziny 03:00 do 04:00.